Fundusze Europejskie

Firma IN4POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie Inteligentnego Systemu Dystrybucji Światła SOLLS ACTIVE SKY” w ramach działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cele projektu: Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania Inteligentnego Systemu Dystrybucji Światła SOLLS ACTIVE SKY w technologii LED bazującego na lampach o dynamicznej optyce dla hal o zmiennej aranżacji przestrzeni.

Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem, planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie technologii oraz nowego produktu: SOLLS ACTIVE SKY. Inteligentny System Dystrybucji Światła SOLLS ACTIVE SKY – system oświetlenia dynamicznego składającego się z wysokowydajnych lamp LED o zmiennej optyce pozwalającej na kształtowanie bryły fotometrycznej w zależności od potrzeb lokalnych, wyposażonych w moduły bezprzewodowego zarządzania mocą i optyką oraz precyzyjne mierniki światła

Wartość projektu:  3 645 816,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 745 062,95 zł