Awaryjne...

Oświetlenie, lampy awaryjne

KATALOG 2018/2019

Stosuje się w budynkach i lokalach użytkowych np. w trakcie przerwy w dostawie prądu czy podczas uszkodzenia zasilania. Lampy awaryjne nie tylko pozwalają m.in. na bezpieczną ewakuację osób z pomieszczenia, ale także umożliwiają kontynuowanie pracy ludziom i urządzeniom w zakładach, w których podstawowa instalacja elektryczna zawiodła.

 

Jaką rolę odgrywa i dlaczego tak ważne jest oświetlenie awaryjne?

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597 oświetlenie awaryjne (np. lampy) powinno znaleźć się we wszystkich budynkach, w których może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia w wyniku braku prądu.

Zazwyczaj utrata źródła energii wiąże się z innymi wypadkami (np. pożarem), co może doprowadzić do paniki wśród ludzi i wywołać sytuację zagrażającą życiu. Dlatego tak ważne są lampy awaryjne, dzięki którym osoby znajdują się wewnątrz pomieszczeń mogą bezpiecznie się ewakuować.

To także konieczne rozwiązanie dla budynków i obiektów, gdzie uszkodzenie sieci zasilającej może wiązać się z poważnymi stratami materialnymi czy może spowodować zagrożenie dla środowiska.

 

Gdzie powinno być stosowane?

Miejsca, w których takie oświetlenie powinno się znajdować reguluje prawo – będą to m.in. takie budynki i lokale jak kina, teatry, hale widowiskowe itp., a także sale konferencyjne czy rozrywkowe, gdzie może przebywać ponad 200 osób.

Możemy tutaj wymienić także sklepy (zwłaszcza duże supermarkety), hale przemysłowe (np. produkcyjne), biurowce oraz namioty tymczasowe.

Naturalnym jest, że poza tymi pomieszczeniami, w lampy awaryjne powinny być wyposażone także wszystkie drogi ewakuacyjne w wyżej wymienionych budynkach. Również szpitale i inne ośrodki, w których przebywają ludzie o ograniczonych możliwościach ruchu muszą posiadać zasilanie ewakuacyjne.

 

Dlaczego należy je stosować?

Instalacje oświetlenia awaryjnego możemy podzielić na:

 • ewakuacyjne – stosowane, aby osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczeń mogły bezpiecznie z nich wyjść,
 • zapasowe – mające zapewniać zasilanie w momencie, kiedy dojdzie do zakłóceń w normalnej sieci zasilania.

Głównym celem jest więc nie tylko pomoc w wydostaniu się z budynków np. na wypadek pożaru czy uszkodzenia zasilania, ale także zapewnienie odpowiednich warunków pracy ludzi i urządzeń podczas przerwy w dostawie prądu.

 

Jak rozmieścić oświetlenie awaryjne?

Zasilanie awaryjne i zapasowe powinno być zlokalizowane m.in. przy:

 • wyjściach i znakach ewakuacyjnych,
 • każdych drzwiach wyjściowych,
 • w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych.

 

Nasze produkty

Nasze oświetlenie awaryjne (m.in. lampy) dostępne jest w wersji energooszczędnej – LED.

Wykonujemy oprawy w optyce otwartej, korytarzowej (drogi ewakuacyjne) i asymetrycznej.
Posiadamy centralne baterie pozwalające na sterowanie oprawami oświetlenia. System lamp z monitoringiem służy m.in. jego sprawnej kontroli. Tworzymy instalacje z wbudowanym testem ręcznym lub automatycznym, dzięki któremu można sprawdzić działanie zasilania ewakuacyjnego np. podczas przerwy w dostawie prądu.

1. Lampy LED SOLLS ze sterownikiem cyfrowym

2. Czujnik światła – informuje system o poziomie światła zewnętrznego

3. Czujnik ruchu – tworzy wirtualne bramy w alejach, więc lampy działają jedynie podczas ruchu operatora

4. Centralny kontroler – zarządza wszystkimi elementami (czujniki, lampy, przełączniki)

5. Przełączniki manualne – pozwalają operatorowi na ręczne włączanie/wyłączanie lamp i
stref oraz na redukcję światła

Cechy:

 • automatyczna dystrybucja światła,
 • dynamiczne sterowanie światłem zależne od światła otoczenia – znaczna redukcja
  zużycia energii,
 • dynamiczne sterowanie światłem zależne od ruchu – lampy pracują tylko wtedy kiedy to
  konieczne,
 • każda lampa posiada swój własny adres sieciowy – kontrola nad każdą lampą osobno,
 • elastyczne strefy kontroli – możliwość sterowania oświetleniem w każdej alei osobno,
 • regulowane parametry – poziom światła, czas, strefy,
 • manualna kontrola z panelu operacyjnego – pozwala na zmianę głównych parametrów
  przez operatora,
 • sygnał cyfrowy – wolny od zakłóceń,
 • niezawodność i bezobsługowość.